Liikennevirasto ja Blom Kartta Oy allekirjoittivat sopimuksen Espoo–Salo -oikoradan maastomallityöstä

19.11.2018

Liikennevirasto solmi 19.11.2018 sopimuksen Espoo–Salo -oikoradan mittausperustan ja maastomallin mittaustyöstä Blom Kartta Oy:n kanssa. Kyseessä on yksi Suomen suurimpia infra-hankkeiden maastomalli- ja mittausperustatöistä.

  

Maanantaina 19.11. allekirjoitettu sopimus kattaa noin sadan kilometrin pituisen alueen, joka tekee siitä yhden Suomen suurimmista maastomallitöistä. Blom Kartta Oy vastaa mittaustyöstä ja työ tehdään yhdessä useiden maastomallien maastomittaustöihin erikoistuneiden suomalaisten alikonsulttien kanssa.

Espoo-Salo oikoradan massiivinen maastomalli vaatii paljon työtä. Suomen kokoisessa maassa on hyvä, että yhteistyö pelaa sekä suunnittelu- että mittauskonsulttien kesken ja Liikennevirasto saa työhön erittäin pätevää osaamista ja riittävästi resursseja. Lopputuotteena saamme laadukkaan ja yksityiskohtaisen lopputuotteen Espoo-Salo oikoradan suunnittelua varten, ” Liikenneviraston projektipäällikkö Heidi Mäenpää kertoo.

 

Espoo–Salo -oikoradan yleissuunnittelu käynnistyi kesällä 2018. Maastomalli ja tarkka kartoitus tulee palvelemaan sekä yleissuunnittelua että sitä seuraavia suunnitteluvaiheita.

Olemme innostuneita päästessämme tekemään tarkkaa maastomallia ja pohjakarttaa Suomen suurimpaan infra-hankkeeseen. Neitseellinen ja rakentamaton maasto tuo tähän projektiin erityisen haasteensa,” kertoo Blom Kartta Oy:n toimitusjohtaja Peter Mero.

 

Maastomallityön on määrä valmistua lokakuussa 2019. Lähestyvä talvi vaikuttaa merkittävästi työn aikataulutukseen.

Mikäli talvi on lumeton tai vähäluminen, edistyvät maastomittaukset talven aikana hyvin. Aikataulu tulee olemaan haasteellinen, mutta olemme mitoittaneet omat ja alihankkijoidemme resurssit aikataulussa pysyäksemme,” jatkaa Peter Mero.

 

Tarkempaa tietoa hankkeesta löytyy Espoo-Salo -oikoradan hankesivuilta (www.liikennevirasto.fi/kaikki-hankkeet/espoo-salo-oikorata), joilla on mahdollista ilmoittautua hankkeen postituslistalle. Ilmoittautuneille lähetetään hankkeen uutiskirjeitä, kutsut yleisötilaisuuksiin ja tietoa muista osallistumismahdollisuuksista.

 

Espoo–Salo -oikorata on osa nelivaiheista Helsinki–Turku nopea junayhteys -hanketta, joka lyhentää kaupunkien välistä matka-aikaa sekä tuo uusia mahdollisuuksia alueiden kasvuun ja kehitykseen. Espoo–Lohja–Salo välille suunnitellaan noin 95 kilometriä kokonaan uutta rautatieyhteyttä.

 

 

Lisätietoja:

 

Projektipäällikkö Heidi Mäenpää, Liikennevirasto, puh. 029 534 3819, heidi.maenpaa@liikennevirasto.fi

Toimitusjohtaja Peter Mero, Blom Kartta Oy, puh. 040 480 8010, peter.mero@blomkartta.fi.