3D-mallinnus

3D-kaupunkimallit ovat yhä useammin osana kaupunkisuunnittelua, kaavoitusta ja kansalaisvuorovaikutusta. Blom tuottaa kolmiulotteisia kaupunkimalleja eri lähtöaineistoihin perustuen. Lähtöaineisto voi olla tavallinen ilmakuvaus, katunäkymäkuvausaineisto, viistoilmakuvaus ja laserkeilausaineisto tai näiden yhdistelmä. Viistoilmakuvia hyödynnettäessä rakennusten seinät saadaan näyttämään realistisilta.

Kaupungit, kunnat ja insinööritoimistot voivat hyödyntää malleja lukuisissa eri tehtävissä. Malleja voi käyttää kaupunkisuunnitteluun, kaavoitukseen, hankkeiden visualisointiin ja päätöksentekoon. Tuottamiamme 3D-ratkaisuja voidaan hyödyntää laajasti erilaisilla sovelluksilla. Tuotamme 3D-mallit aina asiakkaan haluamaan muotoon, tarkkuuteen ja käyttöympäristöön.

3D-kaupunkimallien tuottamiseen tarvitaan yksinkertaisimmillaan pelkkä laserkeilaus. Tällöin 3D-mallit voivat olla laatikkomaisia (LOD2) esityksiä rakennusta ympäristöstä. Yhdistämällä laserkeilausaineisto ja viistoilmakuvaus (BlomOBLIQUE) voidaan tuottaa fotorealistiset 3D-esitykset (LOD3) rakennetusta alueesta. Tällaiset lopputuotteet soveltuvat laajasti erilaisiin loppukäyttäjien työtehtäviin.

CityPlanner Online

CityPlanner Online on selaimessa toimiva palvelu rakennetun ympäristön 3D-visualisointiin ja siihen perustuvaan vuorovaikutukseen. CityPlanner on tarkoitettu kaavoittajille, yhdyskuntasuunnittelijoille, hankekehittäjille, arkkitehdeille ja paikkatietoasiantuntijoille. CityPlanner Online sopii myös tiedon jakamiseen, kansalaisvuorovaikutukseen sekä kaupunkilaisaloitteiden tekemiseen.

cityplanner_online