Katuomaisuuden hallinta

BlomSTREET™-katunäkymäkuvat ovat ammattikäyttöön tarkoitettuja, 360-asteisia panoraamakuvia kaduista ja muista liikenneväylistä. Kuvat ja niiden mukana tuleva ohjelmisto mahdollistavat 3D-mittausten tekemisen sekä omien paikkatietoaineistojen (2D ja 3D) esittämisen kuvilla.

BlomSTREET on tehokas työkalu katuomaisuuden kunnossapitoon, kartoituksiin ja inventointeihin. Esimerkiksi liikennemerkit, lyhtypylväät tai kaivonkannet voidaan lähes täysin automaattisesti inventoida kuvilta. BlomSTREET-aineiston aktiivinen käyttö vähentää huomattavasti tarvetta maastokäynneille, kun monet mittaukset, inventoinnit ja tarkistukset voidaan tehdä toimisto-olosuhteissa.

Mahdollisuus mittauksiin suoraan kuvilta ja omien paikkatietoaineistojen esittämiseen kuvilta ovat ominaisuuksia, jotka erottavat BlomSTREET-katunäkymäkuvat Internetin ilmaisista katunäkymäaineistoista. Tehdyt mittaukset voi tallentaa esimerkiksi shape-muodossa ja viedä muihin paikkatieto-ohjelmistoihin. Metadatan ansioista tiedetään tarkalleen minä päivänä ja mihin kellonaikaan kuva on otettu.

BlomSTREET™-kuvat ja -ohjelmisto ovat saatavilla pilvipalveluna Internetin ja kuvapalvelimen välityksellä, jolloin asiakkaan ei itse tarvitse huolehtia suurten aineistomäärien varastoimisesta omille palvelimilleen. Pilvipalvelun etuna ovat myös aineistojen ja ohjelmiston automaattiset päivitykset.

Aineistot ja ohjelmiston työkalut voi integroida osaksi muita paikkatieto- tai suunnitteluohjelmistoja. Valmiita integrointeja on olemassa muun muassa SITO-, Trimble-, AutoCAD-, Bentley- ja ESRI-tuotteisiin.

Kuvaukset räätälöidään aina asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Asiakkaalla on mahdollisuus valita kuvausalueen lisäksi myös kuvauksen ajankohta. Räätälöityjen kuvauksien lisäksi Blomilla on tarjota myös valmista kuvamateriaalia ympäri Suomea.

streetview

BlomSTREET käyttökohteita

BlomSTREET on mittatarkka katunäkymäkuva-aineisto. BlomSTREET-kuvauksia on tehty Suomessa vuodesta 2011 alkaen. Aineistot ovat laajasti käytössä muun muassa kuntapuolella esimerkiksi yleisten alueiden hoidossa ja kunnossapidossa, asiakaspalvelutehtävissä, rakennusvalvonnassa, kaavoituksessa, suunnittelussa ja urakoitsijoiden toiminnassa.

Esimerkkejä BlomSTREET™-kuvien sovellusalueista:

  • Katuomaisuuden inventoinnit ja omaisuusrekisterien ylläpito (liikennemerkit, katumerkinnät, katuvalaisimet, tolpat, viemärit, jne.)
  • Katuverkon dokumentointi esimerkiksi alueurakoiden hallinnan tarpeisiin
  • Vesiväylien ja rautatieverkon dokumentointi
  • Kuvat päätöksenteon tueksi
  • Suunnittelu (kaavoitus, katusuunnittelu, vihersuunnittelu, jne.)
  • Asiakaspalvelu
  • Vektorikarttojen laaduntarkastus ja muokkaus
  • Osoite- ja rekisteritietojen visualisointi kuvilla

BlomSTREET on helppo ottaa käyttöön, sillä se toimitetaan pilvipalveluna eli Blom vastaa palvelun ylläpitämisestä ja teknisestä toimivuudesta. BlomSTREET-aineistoa on mahdollista käyttää valmiin selainkäyttöliittymän kautta tai integroituna asiakkaan paikkatietojärjestelmään. Integroinnin voi tehdä itse valmista rajapintaa hyödyntäen tai käyttää olemassa olevia integrointeja.

Kuntakäyttäjien tekemät tutkimukset ovat osoittaneet BlomSTREET-aineiston tuoman ajansäästön ja toiminnan tehostumisesta saatavien hyötyjen olevan erittäin merkittäviä, jolloin myös tehdyn investoinnin takaisinmaksuaika on lyhyt.

blomstreet_kayttokohteita