Paikkatiedon keruu

Blom Kartta aloitti ilmakuvauspalvelujen tarjoamisen jo 1960-luvun alussa. Ilmakuvauksen rinnalle tulivat vuosituhannen alussa viistoilmakuvaus ja laserkeilaus sekä hieman myöhemmin katunäkymä- ja hyperspektrikuvaus. Toteutamme ilmasta tapahtuvaa tiedonkeruuta lentokoneilla, helikoptereilla ja miehittämättömillä lentolaitteilla. Lisäksi teemme mobiili- ja maalaserkeilausta. Kerätty tieto jalostetaan tyypillisesti erilaisiksi karttatuotteiksi, metsävaratiedoksi ja 3D-malleiksi.

Ilmakuvaus – BlomORTHO

Blom Kartalla on vuosikymmenien kokemus ilmakuvauksesta. Blom Kartan edeltäjä, Kunnallistekniikka Oy, oli yksityisen ilmakuvatuotannon pioneeri aloittaessaan ilmakuvaustoiminnan 1960-luvun alussa.

Ilmakuvista tuotetaan tyypillisimmin ortokuvat. Ne ovat mittatarkkoja ilmakuvia, joiden geometria vastaa karttaa. Ortokuvasta voidaan luotettavasti mitata esimerkiksi etäisyyksiä tai pinta-aloja. Erilaisissa karttapalveluissa ja verkkosovelluksissa näkyvät ilmakuva-aineistot ovat ortokuvia.

Ortokuvia käytetään yleisesti kartoituksessa sekä ympäristön suunnittelussa ja muutosten seurannassa. Yhä useammin digitaalinen ortokuva otetaan yhdeksi elementiksi paikkatieto- tai kartantuotantojärjestelmään. Olemme tuottaneet ortokuvia suuriin valtakunnallisiin projekteihin kymmenien tuhansien nelilökilometrien alueilta. Laajamittaisten projektien lisäksi tuotamme tarkkoja ortokuva-aineistoja pienialaisiin hankkeisiin.

Meillä on kokemusta niin suuri- kuin pienmittakaavaisten kameroiden käytöstä ortokuvatuotannossa. Siispä meiltä löytyy kokemusta niin kiinteäsiipisien lentokoneiden tuottamien ilmakuva-aineistojen ortokuvien tuotannosta aina miehittämättömien lennokeiden tuottamiin aineistoihin.
Ortokuvatuotannossa otamme aina asiakaskohtaisen vaatimukset ja ominaisuudet huomioon niin tarkkuuden, laadun kuin sävysäätöjen osalta. Siispä meille on arkipäivää eri laserkorkeusmallien käyttö orto-oikaisuissa. Räätälöimme aina ortokuva-aineistojen toimitukset asiakkaiden tietojärjestelmiin yhteensopivaksi sovitussa koordinaatistossa. Yhdessä oman lentokaluston kanssa olemme kykeneviä nopeaan toimitukseen.

Laatumme ja toimituskykymme tae on kokenut henkilöstö ja laatujärjestelmään perustuva laadunvalvonta sekä laaja kirjo eri kuvankäsittelyohjelmistoja ja suuri prosessointikapasiteetti.

ilmakuvaus_blomortho

Viistoilmakuvaus – BlomOBLIQUE

BlomOBLIQUE on kokonaispalvelu, joka sisältää viistoilmakuvauksen ja kuvakirjaston toimittamisen pilvipalveluna asiakkaille. BlomOBLIQUE-kuvaus suoritetaan asiakkaan haluaman aluerajauksen mukaiselta alueelta.

BlomOBLIQUE-palvelua voidaan käyttää lukuisilla eri toimialueilla. Aineistot ovat laajasti käytössä muun muassa kuntapuolella esimerkiksi kaavoituksessa, rakennusvalvonnassa, asiakaspalvelutehtävissä, ja teknisessä suunnittelussa sekä erilaisissa inventointihankkeissa. Viistoilmakuvaus sopii erinomaiseksi lähtöaineistoksi 3D-kaupunkimalleihin. Viistoilmakuvaus ja laserkeilausaineisto muodostavat yhdessä hyvän lähtöaineiston kaupunkimalleille. Viistoilmakuvien käyttö tuo hyötyjä mm. maastokäyntien vähentymisenä ja havainnollisina esityksinä.

BlomOBLIQUE-asiakas saa käyttöönsä viistokuvat neljästä eri ilmansuunnasta ja lisäksi pystykuvat eli ortokuvat koko kuvausalueelta. Pikselin koko on viistokuvilla 8-10 cm ja pystykuvilla 10 cm.

Valmis kuvakirjasto asennetaan pilvipalveluun. Kuvat ovat asiakkaan käytettävissä Blomin BlomDESKTOP- ja BlomWEB-sovelluksilla tai BlomURBEX rajapintojen kautta (WMS/WMTS) asiakkaan tietojärjestelmään integroituna. Palvelu tarjoaa monipuoliset toiminnallisuudet, kuten erilaiset mittaukset, kuvien käyttämiseen.

Kuvat voidaan toimittaa myös offline-kuvakirjastona asennettavaksi asiakkaan palvelimelle. Palvelu tarjotaan useimmiten kahden tai kolmen vuoden sopimusjaksolla.

viistoilmakuvaus_blomoblique

Laserkeilaus

Blom Kartalla on laaja ja monipuolinen kokemus laserkeilaushankkeiden toteuttamisesta eri asiakassegmenteille. Olemme tuottaneet laserkeilausaineistot suuriin valtakunnallisiin projekteihin, joissa on tuotettu laserkeilausaineistoja kymmenien tuhansien nelilökilometrien alueille. Laajamittaisien projektien lisäksi tuotamme tarkkoja, korkean pistetiheyden laserkeilausaineistoja väylähankkeisiin ja pienialaisiin kohteisiin.

Meillä on laaja kokemusta niin kiinteäsiipisillä lentokoneilla kerättyjen laseraineistojen käsittelystä ja analysoimisesta aina tarkkoihin maalaserkeilaimien tuottamiin aineistoihin. Uusinta laserkeilaustekniikkaa edustaa monikanavakeilaus, jolla pystytään tuottamaan entistä yksityiskohtaisempaa tietoa eri sovelluksiin.

Laseraineistojen tuotannossa otamme aina asiakaskohtaiset vaatimukset ja ominaisuudet huomioon. Meille on arkipäivää eri laserkorkeusmallien tuotanto ja pulssien ominaisuuksien hyödyntäminen. Räätälöimme laseraineistotoimitukset asiakkaiden tietojärjestelmiin yhteensopivaksi sovitussa koordinaatistossa. Yhdessä oman lentokaluston kanssa olemme kykeneviä nopeaan toimitukseen.

Laatumme ja toimituskykymme tae on kokenut henkilöstö ja laatujärjestelmään perustuva laadunvalvonta sekä laaja kirjo eri kuvankäsittelyohjelmistoja ja suuri prosessointikapasiteetti.

laserkeilaus

Hyperspektrikuvaus

Hyperspektrikuvauksella haetaan vastauksia haluttuihin täsmäkysymyksiin, kun perinteinen ilmakuvaus tai laserkeilaus ei riitä. Hyperspektrikuvauksella voidaan muun muassa tunnistaa materiaaleja niiden heijastusominaisuuksien erojen perusteella. Hyperspektrikuvaus soveltuu esimerkiksi mineraalien etsimiseen, maaperän koostumuksen analysointiin, kasvilajien erottamiseen ja kasvien terveydentilan selvittämiseen.

Hyperspektrikuvaus perustuu kuvantamiseen soveltuvien sähkömagneettisten spektrin osa-alueiden käyttöön. Blom toteuttaa hyperspektrikuvaukset yhteistyössä Specimin kanssa (Specim, Spectral Imaging Oy). Specim on suomalainen, maailman johtava hyperspektrikuvauslaitteiden valmistaja. Specimin laitteet kattavat sähkömagneettisen spektrin osa-alueet UV (ultravioletti) alueelta VNIR (visible and near-infrared) ja SWIR (short wave infrared) alueiden kautta aina LWIR (long wave infrared) alueelle.

hyperspektrikuvaus