Paikkatietoa metsäalan toimijoille

Blom Kartta on kokenut ja luotettava paikkatietopalveluiden ja -aineistojen tuottaja metsäalan toimijoille. Autamme metsäalan toimijoita kaikissa paikkatietoon liittyvissä tarpeissa olipa sitten kyse ilmakuvista, laserpintamalleista ja metsävaratiedosta.
Tarjoamme BlomURBEX-pilvipalvelustamme koko maan kattavat kaukokartoitusaineistot. Päivitämme palveluun säännöllisesti tuoreimmat saatavilla olevat aineistot. Lisäksi asiakkaan omien aineistojen lataaminen palveluun on mahdollista, jolloin massiivisten aineistojen ylläpidosta huolehtiminen jää meidän vastuulle.

BlomURBEX-palvelun ilmakuva-, laserkeilaus- ja jalostetut kaukokartoitusaineistot ovat helposti saatavilla WMS/WMTS-rajapinnan kautta, tarjoamallamme työpöytäsovelluksella tai Internet-selaimen välityksellä. Palvelumme on helppo räätälöidä eri tietojärjestelmien asettamien vaatimusten mukaisiksi.

Toteuttamamme kaukokartoituspohjainen metsien inventointi tuottaa jopa perinteistä maastossa tehtävää metsäninventointia tarkemmat puustotunnukset. Merkittävä etu on menetelmän kustannustehokkuus suurilla pinta-aloilla ja samanaikaisesti kerätyn kuviotiedon tuottaminen koko inventointialueelle.

Kaukokartoituspohjaisia metsäninventointituotteita voidaan käyttää esimerkiksi metsäsuunnittelussa sekä puunhankinnassa tai hakkuu- ja hoitotarpeiden määrityksessä ja oikea-aikaisessa toteuttamisessa. Toteuttamamme laadunvalvonta projektin eri vaiheissa takaa laadun ja toimituksen vastaavuuden asiakkaan tarpeisiin. Toiminta- ja laatujärjestelmämme on ISO9001 sertifioitu.

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Lasse Turunen, p. 050 491 5180, lasse.turunen@blomkartta.fi

Peter Mero, p. 040 480 8010, peter.mero@blomkartta.fi