Palvelut Infrahankkeisiin

Blom Kartta on täyden palvelun paikkatietotalo infra- sekä suunnittelu- ja konsultointialan yrityksille. Autamme infra-alan toimijoita kaikissa paikkatietoon liittyvissä tarpeissa olipa sitten kyse laserkeilauksesta, mittausperustan rakentamisesta tai maastomallin laatimisesta.

Meillä on vuosikymmenien kokemus, moderni kalusto ja osaava henkilökuntaa infrahankkeen kaikkiin mittaus- ja kartoituspalveluita vaativiin työvaiheisiin suunnittelusta ylläpitoon. Toteuttamamme laadunvalvonta projektin eri vaiheissa takaa laadun ja toimituksen vastaavuuden asiakkaan tarpeisiin. Toiminta- ja laatujärjestelmämme on ISO9001 sertifioitu.

Tuottamamme tarkka maastomalli, pohjakartta ja ortoilmakuva varmistavat luotettavat lähtötiedot infrahankkeen suunnitteluun, massatalouden optimointiin sekä suunnitelmien visualisointiin ja havainnollistamiseen. Palvelumme on helppo räätälöidä asiakkaan toiveiden ja eri tietojärjestelmien asettamien vaatimusten mukaisiksi.

Olemme toteuttaneet pitkään erilaisten väylähankkeiden (esimerkiksi sähkölinja, tie, rautatie ja maakaasulinja) kartoituksia. Tyypillisesti palvelut sisältävät laserkeilauksen, ortoilmakuvien tuottamisen, maaston ja infrastruktuurin 3D-mallintamisen sekä erilaisia kasvillisuusanalyysejä.Väylähankkeiden kartoituksessa kerättävää tietoa tarvitaan niin suunnittelu-, rakentamis- kuin ylläpitovaiheessa.

Yksityiskohtaiset asiakastarpeet vaihtelevat, mutta yhteistä on tarve korkealle laadulle ja aineistojen jalostamisen monipuoliselle osaamiselle.

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Peter Mero, p. 040 480 8010, peter.mero@blomkartta.fi

Lasse Turunen, p. 050 491 5180, lasse.turunen@blomkartta.fi